Đang thực hiện
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Quên mật khẩu?
 
Top adv
Tiếng Việt English
 • Các công trình đã công bố của PGS. TS. Cao Đình Triều
 • Ảnh Banner 05
 • Ảnh Banner 04
 • Ảnh Banner 03
 • Ảnh Banner 02
 • Ảnh Banner 01
 •  
 •  
Hội thảo khoa học:

Thứ 3, 29 tháng 07 2014 08:56

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC
     VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM 
HỘI KHKT ĐỊA VẬT LÝ VIỆT NAM

Số:   20 /QĐ-HĐVL
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Hà Nội, ngày   20  tháng  3    năm 2013
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc tổ chức Hội thảo Khoa học “Địa vật lý Việt Nam: Thành tựu trong lĩnh vực Khoáng sản – Môi trường và định hướng phát triển”

Ban thường vụ Hội Khoa học kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam
 
              Căn cứ Quyết định số 01/2001/BTCCBCP ngày 01/01/2001 của Bộ trưởng, Trưởng ban tổ chức cán bộ chính phủ nay là Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội Khoa học kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam;
             Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Khoa học kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam;
            Căn cứ nghi quyết Hội nghị Ban Thường vụ Hội KHKT Địa vật lý Việt Nam ngày 26 tháng 10 năm 2013;
            Theo đề nghị của Tổng thư ký Hội Khoa học kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
           Điều 1: Tổ chức Hội thảo Khoa học “Địa vật lý Việt Nam: Thành tựu trong lĩnh vực Khoáng sản – Môi trường và định hướng phát triển” tại Thị xã Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa vào ngày 10-11 tháng 10 năm 2014.
          Điều 2: Thành lập Ban tổ chức Hội thảo (danh sách kèm theo).
          Điều 3: Tổng thư ký Hội, các ông bà có tên trong danh sách tại điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
Nơi nhận:                                                                                                         TM. BAN THƯỜNG VỤ
        - Như Điều 3;                                                                                                  CHỦ TỊCH
          - Lưu VP Hội.
         
                
 
                                                                                                                             Bùi Công Quế
                                                                                                                                  Đã ký
 
 
 
BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC
“Địa vật lý Việt Nam: Thành tựu trong lĩnh vực Khoáng sản – Môi trường và định hướng phát triển
(Kèm theo quyết định Số:        /QĐ-HĐVL ngày   tháng   năm 2013)
 
Trưởng Ban: PGS. TS. Cao Đình Triều, P. Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội KHKT ĐVL Việt Nam.
Phó Trưởng Ban :    - TS. Nguyễn Tuấn Phong, Ủy viên thường vụ Hội KHKT ĐVL Việt Nam.
- KS. Lại Mạnh Giàu, Ủy viên thường vụ Hội KHKT ĐVL Việt Nam.
- TS. Trần Bình Trọng, Ủy viên BCH Hội KHKT ĐVL Việt Nam.
 
Các Uỷ viên  - TS. Đỗ Tử Chung, Chi hội Địa vật lý Địa chất-Khoáng sản-Môi trường.
                        - TS. Nguyễn Trường Lưu, Chi hội Địa vật lý Địa chất-Khoáng sản-Môi trường.
                        - ThS. Nguyễn Duy Bình, Chi hội Địa vật lý Địa chất-Khoáng sản-Môi trường.
                        - KS. La Thanh Long, Chi hội Địa vật lý Địa chất-Khoáng sản-Môi trường.
                        - GS. TSKH. Mai Thanh Tân, P. Chủ tịch Hội KHKT ĐVL Việt Nam.
                        - TSKH. Trương Minh, P. Chủ tịch Hội KHKT ĐVL Việt Nam.
                        - TS. Nguyễn Như Trung, Chi hội Địa vật lý các Trường và Viện NC.
                        - TS. Nguyễn Ngọc Thu, Chi hội Địa vật lý Tp. Hồ Chí Minh.
                        - TS. Bùi Công Núi, Chi hội Địa vật lý Công trình – Thủy văn.
                        - TS. Nguyễn Hồng Minh, Chi hội Địa vật lý Dầu khí.
                        - TS. Dương Văn Thắng, Chi hội Địa vật lý Vũng Tàu.
                        - TS. Nguyễn Văn Nam, Chi hội Địa vật lý Địa chất-Khoáng sản-Môi trường.
                        - Đại diện Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Thanh Hóa.
 
Tổ thư ký:     - TS. Nguyễn Trường Lưu, Chi hội Địa vật lý Địa chất-Khoáng sản-Môi trường, Tổ trưởng
                        - ThS. Nguyễn Thái Sơn, Chi hội Địa vật lý Địa chất-Khoáng sản-Môi trường.
                        - KS. Nguyễn Văn Sửu, Chi hội Địa vật lý Địa chất-Khoáng sản-Môi trường.
- KS. Hoàng Đại Lâm, Chi hội Địa vật lý Địa chất-Khoáng sản-Môi trường.
 
Ban biên tập nội dung Khoa học:  - GS. TSKH. Mai Thanh Tân, P. Chủ tịch Hội KHKT ĐVL Việt Nam, trưởng ban.
                        - TSKH. Trương Minh, P. Chủ tịch Hội KHKT ĐVL Việt Nam.
                        - TS. Nguyễn Như Trung, Chi hội Địa vật lý các Trường và Viện NC.
                        - TS. Nguyễn Ngọc Thu, Chi hội Địa vật lý Tp. Hồ Chí Minh.
                        - TS. Bùi Công Núi, Chi hội Địa vật lý Công trình – Thủy văn.
                        - TS. Nguyễn Hồng Minh, Chi hội Địa vật lý Dầu khí.
                        - TS. Dương Văn Thắng, Chi hội Địa vật lý Vũng Tàu.
                        - TS. Đỗ Tử Chung, Chi hội Địa vật lý Địa chất-Khoáng sản-Môi trường.
                        - GS.TSKH. Phạm Khoản, Chi hội Địa vật lý Địa chất-Khoáng sản-Môi trường.
                        - TS. Tăng Đình Nam, Chi hội Địa vật lý Địa chất-Khoáng sản-Môi trường.
                        - TS. Nguyễn Ngọc Loan, Chi hội Địa vật lý Địa chất-Khoáng sản-Môi trường.
 
Ban tuyên truyền và vận động tài trợ Hội thảo
                      - KS. La Thanh Long, Chi hội Địa vật lý Địa chất-Khoáng sản-Môi trường.
                      - ThS. Nguyễn Duy Bình, Chi hội Địa vật lý Địa chất-Khoáng sản-Môi trường.
                     - TS. Nguyễn Văn Nam, Chi hội Địa vật lý Địa chất-Khoáng sản-Môi trường.
                     - TS. Nguyễn Ngọc Thu, Chi hội Địa vật lý Tp. Hồ Chí Minh.
                     - TS. Nguyễn Hồng Minh, Chi hội Địa vật lý Dầu khí.
                     - TS. Dương Văn Thắng, Chi hội Địa vật lý Vũng Tàu.
 
Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam kêu gọi anh chi em cán bộ Địa vật lý trong cả nước tích cực đăng ký, gửi báo cáo và đóng góp tài trợ góp phần cho sự thành công tốt đẹp của Hội thảo.
 
Nếu bạn chưa có tài khoản trên website hãy đăng ký tại đây. Ban quản lý sẽ xem xét và duyệt hồ sơ của bạn trong thời gian ngắn nhất! Xin cảm ơn!
Dự báo thời tiết
Lựa chọn khu vực
Hà Nội
 • Hà Nội
 • TP. HCM
 • Đà Nẵng
 • Cần Thơ
 • Hải Phòng
 • Nha Trang
Thứ 5, 06/08/2020 22:45 GMT + 7
 
Copyright © 2014 - Viện Địa vật lý ứng dụng
Địa chỉ: 42C/41/210 Đội Cấn, Ba Đình – Hà Nội 
Điện thoại:  0913380853       fax: 04 37912969   
Email: cdtrieu@gmail.com
Thiết kế web bởi Web123.vn