Tập thể cá nhân tiêu biểu

05Th8

Phòng Các vấn đề Động đất và Sóng thần

Tập thể cá nhân tiêu biểu

1. Họ và tên:  MAI XUÂN BÁCH Giới tính: Nam 2. Ngày sinh: 19- 02- 1976 3. Quốc tịch:  Việt Nam 4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Từ Liêm- Hà Nội, Điện thoại:  0904219376 Email: mxbach1976@gmail.com; maixuanbach@iag126.vn 5. Quá trình đào tạo (kể cả các khoá đào tạo ngắn hạn):     Từ  . . . . . . . . […]

05Th8

Phòng các phương pháp Địa vật lý

Tập thể cá nhân tiêu biểu

1. Họ và tên:  Phạm Nam Hưng 2. Ngày, tháng, năm sinh: 1/01/1977 3. Quê quán: Nam Định 4. Giới tính: Nam 5. Dân tộc: Kinh 6. Quốc tịch:  Việt Nam 7. Nơi làm việc: Viện vật lý địa cầu,  Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nhà A8/18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô – Hà Nội 8. Chuyên môn:  Địa vật […]

05Th8

Phó viện trưởng TS. Nguyễn Tài Thinh

Phó viện trưởng, Tập thể cá nhân tiêu biểu

1. Họ và tên: Nguyễn Tài Thinh 2. Ngày sinh: 24 – 01- 1942 Giới tính: Nam 3. Quốc tịch: Việt Nam 4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P114, G6, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, HN Điện thoại: 04.35522879 Email: thinhn063@gmail.com; nguyentaithinh@iag126.vn Chỗ ở hiện nay (đối với người nước ngoài): 5. Quá trình đào tạo […]