Thư viện – tài liệu

05Th8

Sách đứt gãy kiến tạo lãnh thổ Việt nam

Thư viện - tài liệu

Chủ nhiệm đề tài:  Cuốn sách kiến tạo đứt gãy lãnh thổ Việt Nam gồm 4 chương, không kể phần mở đầu và tài liệu tham khảo, là thành quả lao động sáng tạo của tập thể tác giả trong suốt quá trình hoạt động về hướng nghiên cứu này. Tài liệu được sử dụng […]

05Th8

Nghiên cứu cảnh báo nguy cơ nứt sụt đất ở vùng Nghệ -Tĩnh

Định hướng - Thành quả nghiên cứu, Kế quả nghiên cứu, Sách và các bài báo, Thư viện - tài liệu

PHẠM VĂN HÙNG Viện Địa chất, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tóm tắt:  Trong vùng Nghệ-Tĩnh, hiện tượng nứt-sụt đất (NSĐ) diễn ra ngày càng phức tạp, khó kiểm soát, gây tổn thất cho đời sống của cư dân địa phương. Bài báo này xác định các vùng có nguy cơ nứt-sụt […]