Research results

02Aug

Nghiên cứu cảnh báo nguy cơ nứt sụt đất ở vùng Nghệ -Tĩnh

Books and articles, Library - documents, Orientation - research results, Research results

PHẠM VĂN HÙNG Viện Địa chất, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tóm tắt:  Trong vùng Nghệ-Tĩnh, hiện tượng nứt-sụt đất (NSĐ) diễn ra ngày càng phức tạp, khó kiểm soát, gây tổn thất cho đời sống của cư dân địa phương. Bài báo này xác định các vùng có nguy cơ nứt-sụt […]

02Aug

Tính toán băng địa chấn tổng hợp phục vụ vi phân vùng động đất ở Hà Nội

Orientation - research results, Research results

THÁI ANH TUẤN1, NGUYỄN ĐỨC VINH2 1Viện Vật lý Địa cầu, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. 2Trường Đại học Khoa học Tự  nhiên,  Đại học Quốc gia Hà Nội, 334 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tóm tắt: Trong khuôn khổ bài báo này, các tác giả trình bày kết […]