Topic – ongoing project

02Aug

Đánh giá ảnh hưởng của trường phóng xạ tự nhiên đến sức khoẻ cộng đồng và biện pháp phòng tránh, giảm thiểu tác hại

Orientation - research results, Topic - ongoing project

1- Tên đề án:  “Đánh giá ảnh hưởng của trường phóng xạ tự nhiên đến sức khỏe cộng đồng và biện pháp phòng tránh, giảm thiểu tác hại.”  2-  Chủ nhiệm đề án Họ và tên: TS Nguyễn Tài Thinh Ngày, tháng, năm sinh: 24/ 01/ 1942; Giới tính: Nam Học hàm, học vị:    Tiến sỹ Chức […]

02Aug

Điều tra và dự báo nguy cơ động đất, nứt sụt và trượt lở đất ở khu vực Hà Nội

Orientation - research results, Topic - ongoing project

1- Tên dự án: Điều tra và dự báo nguy cơ động đất, nứt sụt và trượt lở đất ở khu vực Hà Nội 2- Chủ nhiệm dự án Họ và tên: ThS. Thái Anh Tuấn Ngày, tháng, năm sinh: 16/ 06/ 1980; Giới tính: Nam Học hàm, học vị: Thạc Sĩ 3- Mục tiêu của dự án […]

02Aug

Đề tài KC08

Orientation - research results, Topic - ongoing project

MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI: 1. Xác định được tổ hợp phương pháp tối ưu và hiện đại để xác định đặc điểm cấu trúc vỏ Trái đất, đứt gãy hoạt động, dự báo động đất kích thích, trượt lở, nứt sụt đất lưu vực Sông Cả-Rào Nậy. 2. Đánh giá được mức độ tác […]