Orientation - research results

Lập bản đồ địa động lực vùng ven biển Thừa Thiên Huế – Bình Định

LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA ĐỘNG LỰC VÙNG BIỂN THỪA THIÊN-HUẾ – BÌNH ĐỊNH (TỪ 0 ÷ 60 M) NƯỚC TỶ LỆ 1 : 100.000.

Tác giả chính:
TS. Nguyễn Tài Thinh (Chủ nhiệm chuyên đề )
PGS.TS. Cao Đình Triều
TS. Nguyễn Thế Hùng ( Dầu khí )
TS. Nguyễn Thế Hùng ( ĐVL )
TS. Nguyễn Trường Lưu
KS. Bùi Anh Nam.
KS. Nguyễn Đức Thọ
Mục tiêu

Thành lập bản đồ địa động lực vùng biển Thừa Thiên Huế – Bình Định độ sâu 0m đến 60 m nước, tỷ lệ 1: 100.000.
Nhiệm vụ

1. Thu thập và tổng hợp các tài liệu địa chất, địa vật lý, cấu trúc-kiến tạo, hoạt động núi lửa, động đất và các tài liệu khác có liên quan chuyên đề…ở các đơn vị trong và ngoài Trung tâm Địa chất và khoáng sản biển, trong phạm vi vùng nghiên cứu và lân cận.
2. Viết đề cương chuyên đề thành lập bản đồ địa động lực vùng biển Thừa Thiên Huế – Bình Định độ sâu 0m đến 60 m nước, tỷ lệ 1: 100.000.
3. Xử lý, phân tích tổng hợp tài liệu, xác định các đặc điểm địa động lực vùng biển Thừa Thiên Huế – Bình Định độ sâu 0m đến 60 m nước, tỷ lệ 1: 100.000.
+ Xử lý, phân tích đứt gãy và cấu trúc, phân vùng cấu trúc – địa động lực.
+ Nghiên cứu ứng suất và đặc trưng dịch chuyển.
+ Nghiên cứu hoạt động động đất.
4. Tổng hợp, thành lập bản đồ địa động lực vùng biển Thừa Thiên Huế – Bình Định độ sâu 0m đến 60m nước, tỷ lệ 1: 100.000.
5. Viết báo cáo thuyết minh bản đồ địa động lực vùng biển Thừa Thiên Huế – Bình Định độ sâu 0m đến 60m nước, tỷ lệ 1: 100.000.
6.Tin học hoá các tài liệu và bản đồ.