Typical individual group

Hội đồng viện
Xem thêm
Viện trưởng
Xem thêm
Phó viện trưởng
Xem thêm
Phòng hành chính tổng hợp
Xem thêm
Phòng các phương pháp Địa vật lý
Xem thêm
Phòng phân tích
Xem thêm
Phòng Tai biến Địa chất
Xem thêm
Phòng Các vấn đề Động đất và Sóng thần
Xem thêm