Typical individual group

Vice President Dr. Nguyen Tai Thinh

1. Họ và tên: Nguyễn Tài Thinh
2. Ngày sinh: 24 – 01- 1942
Giới tính: Nam
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P114, G6, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, HN
Điện thoại: 04.35522879
Email: thinhn063@gmail.com; nguyentaithinh@iag126.vn
Chỗ ở hiện nay (đối với người nước ngoài):
5. Quá trình đào tạo (kể cả các khoá đào tạo ngắn hạn):
Từ  . . . . . . . . . .
Đến  . . . . . . . . .
Ngành, lĩnh vực đào tạoNơi đào tạo
(Tên trường, nước)
1968 – 1975
1979 – 1983
Ký sư, Địa vật lý
Tiến sỹ, Địa vật lý
ĐH Mỏ – Địa chất, HN
ĐH Địa chất thăm dò, Matxkva, Liên Xô ( cũ )

6. Quá trình công tác:

Từ  . . .
Đến  . . . . .
Chức vụ (nếu có)Lĩnh vực chuyên  mônNơi công tác
1964 – 1968
1968 – 1972
1972 – 1974
1974 – 1975
1975 – 1979
1979- 1983
1983 – 20022002 -2011
2011 đến nay
Đội trưởng
Sinh viên
Binh nhất
Sinh viên
Đoàn phó KT
NCS
Trưởng các phòng NC khu vực, Kỹ Thuật, KT – KH
Nghỉ hưu
Viện Địa vật lý ứng dụng
Địa vật lý
Địa vật lý
Bộ đội
Địa vật lý
Địa vật lý
Địa vật lý
Địa vật lýĐịa vật lý
Đoàn 36, TC Địa Chất
ĐH Mỏ – Địa chất, HN
C14, E 141, F312
ĐH Mỏ Địa chất, H N
LĐ BĐ Đia chất
ĐH Địa chất TD Matxkva
Liên đoàn Vật lý Địa chất, HN
Thanh xuân Nam, TX, HN
Số 42C, ngách 210/41 Đội Cấn Ba Đình, HN

7. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga ( D ), Tiếng Anh: ( C )

8. Những công trình đã công bố: (ghi rõ tên công trình, tác giả hay đồng tác giả, năm công bố, nơi công bố, nhà xuất bản). Tính từ năm 2000 đến nay.

1. Nguyễn Tài Thinh (Chủ nhiệm). Thành lập bản đồ trường phóng xạ tự nhiên Việt Nam (phần đất liền) tỷ lệ 1:500.000. Lưu trữ Địa chất

2. Nguyễn Tài Thinh, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Trường Lưu. 2000. Hệ thống đứt gẫy sâu và phân vùng cấu trúc theo tài liệu địa vật lý lãnh thổ miền trung Việt Nam. Hội nghị KHCN Dầu khí. proces. 306 – 316. Hà Nội.

3. Nguyễn Tài Thinh, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Trường Lưu, Đặng Đình Ninh. 2000. Quy trình xử lý, tổng hợp tài liệu bay đo từ phổ gamma, trọng lực và kết quả phân vùng triển vọng khoáng sản nội sinh Miền trung Việt Nam. Tt. Báo cáo Hội nghị Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam. tr 79 – 80. Hà Nội.

4. Nguyễn Tài Thinh, Nguyễn Ngọc Loan. 2001. Một số vấn đề về ứng dụng các phương pháp địa vật lý trong điều tra và nghiên cứu tai biến địa chất. Bản đồ địa chất, 99 / 01 – 2001. 60 – 71. Hà Nội.

5. Ngô Văn Minh, Nguyễn Tài Thinh.2001. Phân tích kiến trúc đới khoáng hoá vàng khâm đức bằng phương pháp kiến tạo vật lý. Bản đồ địa chất. 99 / 01 – 2001, 72 – 77. Hà Nội.

6 . Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Trần Tân, Đỗ Tử Chung, Nguyễn Trường Lưu, Nguyễn Tài Thinh.2001. Hệ phương pháp xử lý, phân tích tài liệu địa vật lý – địa chất để nhận dạng đánh giá triển vọng khoáng sản nội sinh và một số kết quả áp dụng cho vùng Rào Nậy – Hoành Sơn. tt Các công trình KH Đại học Mỏ – Địa chất, 35, 110 -115. Hà Nội.

7. Nguyễn Tài Thinh, Đỗ Tử Chung, Bùi Thuý Nga. 2002. Một số dấu hiệu dị thường địa vật lý liên quan đến hoạt động tân kiến tạo. tt báo cáo HNKH lần thứ 15, Đại học Mỏ – Địa chất, ( Q.4, Dầu Khí ),  58 – 61. HàNội.

8. Nguyễn Tài Thinh, Nguyễn Trọng Hiệp, Trần Cánh. 2002. Ứng dụng phương pháp vi trọng lực trong điều tra khoáng sản, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình và tai biến địa chất. tt bc tại HNKH lần thứ 15, Đại học Mỏ – Địa chất . 29 – 37. Hà Nội.

9. Nguyễn Tài Thinh, Đỗ Tử Chung, Đào Văn Thịnh, Nguyễn Thế Hùng và nnk. 2003. Báo cáo kết quả đề tài R & RD : Nghiên cứu thử nghiệm để xây dựng quy trình công nghệ xử lý, phân tích tổng hợp tài liệu địa vật lý và ảnh viễn thám với mục đích điều tra địa chất và khoáng sản. Bộ TN và MT. Hà Nội.

10. Đỗ Tử Chung, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Tài Thinh, Đặng Đình Hùng.2004 Mối liên quan các đặc trưng dị thường địa vật lý với các đới biến đổi nội sinh ở vùng tây Thừa Thiên – Huế. Địa chất số 282, 5 – 6 / 2004, 48 – 53, Hà Nội.

11Đỗ Tử Chung, Nguyễn Tài Thinh, Đào Văn Thịnh, Nguyễn Thế Hùng. 2004Kết quả xử lý, tổng hợp tài liệu bay đo từ phổ gamma và ảnh viễn thám vùng Cẩm Thuỷ, Thanh Hoa. Tài nguyên và môi trường,số 4 ( 6 )/ 4 – 2004. 49 – 51. Hà Nội

12. Đỗ tử Chung, Nguyễn Trường Lưu, Nguyễn Tài Thinh, Nguyễn Thế Hùng. 2004. Triển vọng khoáng sản vùng Hướng Hoá, Quảng Trị theo tài liệu địa vật lý. Địa chất và khoáng sản Việt Nam, tuyển tập LĐBĐCMB, 224 – 229. Hà Nội

13. Nguyễn Tài Thinh, Nguyễn Trường Lưu, Nguyễn Thế Hùng, Đỗ Tử Chung 2005. Triển vọng khoáng sản  vàng vùng A Pey – A Dang  ( Thừa Thiên – Huế ) theo tài liệu địa vật ly .tt Báo cáo HNKH 60 năm Địa chất Việt Nam.10 / 2005, 802 – 806. Hà Nội

14. Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Tài Thinh, Nguyễn Trường Lưu, Đỗ Tử Chung. 2005. Khả Năng tìm kiếm quặng thiếc gốc vùng Bình Điền, Thừa Thiên – Huế. tt Báo cáo HNKH 60 năm Địa chất Việt Nam. 10 / 2005. 632 -637. Hà Nội

15.  Nguyễn Tài Thinh, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Trường Lưu, Đỗ Tử Chung. 2005. Một hệ phương pháp xử lý, phân tích tài liệu bay đo từ phổ gamma và trọng lực với mục đích dự báo và tìm kiếm khoáng sản. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT Địa vật lý Việt Nam. 9/ 2005, Tr 551 – 561. Hà Nội

16. Nguyễn Trường Lưu, Nguyễn Tài Thinh, Quách Văn Thực, Hồ Hải, Ngô Thanh Thuỷ, Nguyễn Đình Đạt, Võ Bích Ngọc.2007. Triển vọng khoáng sản vùng Phan Rang – Nha Trang theo tài liệu Địa vật lý. ĐỊA CHẤT, Loạt A, số 298/ 1 – 2/ 2007. 48 – 59. Hà Nội.

17. Nguyễn Tài Thinh, Nguyễn Thế Hùng,  Nguyễn Trường Lưu, Đỗ Tử Chung. 2007. Triển vọng quặng sa khoáng chôn vúi vùng Quảng Nam – Quảng Ngãi theo tài liệu bay đo từ, phổ gamma. Địa Chất. số 301/ 7-8.2007.30-38. Hà Nôi.

18. Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Trần Tân, Ngô Thanh Thuỷ, Nguyễn Tài Thinh.2007. Đặc điểm Địa vật lý và triển vọng vàng gốc vùng Tiên Phước, Quảng Nam. Địa Chất, số 301/7-8/2007. 61-70. Hà Nội.

19. Nguyen Tai Thinh, Nguyen The Hung. 2008. The statistical mathematical methods of processing the gravity and airborn gamma ray spectrium data for evaluation ang prospecting mineral resourc. Journal of Geology. 31-32/2008. 195-203. Hà Nội.

20. Nguyễn Tài Thinh. 2008.  Báo cáo đề  tài  Nghiên cứu  cơ  bản .“ Nghiên cứu xác định hệ phương pháp xử lý, phân tích tài liệu địa vật lý dự báo, đánh giá triển vọng khoáng sản sâu.  Thử nghiệm một diện tích vùng Nam Trung Bộ. 2008. Bộ KH & CN, Hà Nội.

21. Ngô Thanh Thuỷ, Trần Trọng Thinh, Nguyễn Tài Thinh. 2009. Cấu trúc địa chất vùng ven biển và biển ven bờ tỉnh Sóc Trang và vùng phụ cân. Địa Chất, số 315/ 11 – 12. 2009. Hà Nội