Phó viện trưởng

Phó viện trưởng TS. Cao Đình Trọng

1. Họ và tênCao Đình Trọng

Giới tính: Nam

2. Năm sinh1984 
3. Học vị: TS

Năm đạt học vị: 2013

4. Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên
5. Địa chỉ nhà riêng: 42C/41-210 Độ Cấn, Ba Đình – Hà Nội
6. Điện thoại: CQ: 37562802; NR: 38236277;

Mobile: 0945653696
7. Fax: 37912969

E-mail: caocao_beo@yahoo.com; 

caodinhtrong@iag126.vn

8. Tổ chức – nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm

Đề tài, Dự án: Tên tổ chức : Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm  KH&CN Việt Nam

Tên người Lãnh đạo: TS. Nguyễn Xuân Anh Điện thoại người Lãnh đạo: 0912312974

Địa chỉ tổ chức: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy- Hà Nội

9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga, Matxcơva, Liên Bang Nga Toán ứng dụng 2007
Thạc sỹ Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga, Matxcơva, Liên Bang Nga Toán-Tin ứng dụng 2009
Tiến sỹ Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga, Matxcơva, Liên Bang Nga Toán ứng dụng (chuyên ngành kỹ thuật) 2013
Thực tập sinh khoa học

10. Quá trình công tác

Thời gian
(Từ năm … đến năm…)
Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
Từ 2013 đến nay Cán bộ NC Viện Vật lý Địa cầu 18 Hoang Quốc Việt, Cầu Giấy- Hà Nội
Từ 2014 đến nay Phó Viện trưởng Viện Địa vật lý ứng dụng Số 42C – Ngách 210/41 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
11. Công trình công bố
TT Tên công trình (
bài báo, công trình…)
Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình Nơi công bố (
tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Nghiên cứu dự báo trung hạn động đất ở Việt Nam Cao Đình Triều, Panza G.F., Cao Đình Trọng, Phạm Nam Hưng Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 314 (9-10), Hà Nội, trang 47 – 55. 2009
2 Thử nghiệm áp dụng mạng nơron trong dự báo động đất mạnh khu vực Tây Bắc Cao Đình Trọng, Cao Đình Triều Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ – Địa chất, số 34/4-2011, Hà nội, trang 89- 93. 2011
3 The application of Neural Network for Earthquake Magnitude Prediction in Tay Bac Viet Nam Pupkov K.A., Cao Dinh Trong, Cao Dinh Trieu, Pham Nam Hung Bulletin of Peoples’ Friendship University of Russian, Series Engineering Researches, N3, Moscow, p 74-79. 2011
4 Attempts at using Neural Network for the prediction of large earthquake in Tay Bac Viet Nam Pupkov K.A., Cao Dinh Trong, Cao Dinh Trieu Bulletin of Bauman Moscow State Technical university, № 2 (87), Moscow, p 70-78. 2012
5 The application of neural network for earthquake prediction in North-West Vietnam. Cao Dinh Trong 9th General Assembly of Asian Seismological Commission: Extended abstract of the International Conference. Ulaanbaatar, Mongolia, p 149-151. 2012
6 Phương pháp mạng nơron trong dự báo trung hạn động đất (ví dụ ở Việt Nam). Cao Đình Trọng, Lê Văn Dũng, Phạm Nam Hưng, Mai Xuân Bách Tạp chí khoa học và công nghệ Biển số 3A(T.13)-2013, Hà Nội, trang 17 – 23. 2013
7 Đặc điểm phân khối địa động lực hiện đại thạch quyển và vỏ Trái đất lãnh thổ Việt Nam. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Nguyễn Việt Cường, Cao Đình Trọng Tạp chí khoa học và công nghệ Biển số 3A(T.13)-2013, Hà Nội, trang 139 – 149. 2013
8 Một số nét về đặc điểm địa chấn kiến tạo lưu vực Sông Cả – Rào Nậy. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Bùi Anh Nam, Cao Đình Trọng, Mai Thị Hồng Nguyên Tạp chí khoa học và công nghệ Biển số 3A(T.13)-2013, Hà Nội, trang 183 – 191. 2013
10 Tiếp cận tất định mới trong nghiên cứu tai biến địa chấn ở Việt Nam Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Nguyễn Hữu Tuyên, Cao Đình Trọng, Phạm Nam Hưng, Mai Xuân Bách, Thái Anh Tuấn Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà nội, 169 trang. 2013
11 Địa động lực hiện đại lãnh thổ Việt Nam. Cao Đình Triều, Phạm Huy Long, Đỗ Văn Lĩnh, Lê Văn Dũng, Cao Đình Trọng Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà nội, 242 trang. 2013
13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn – nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn – nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian (
bắt đầu – kết thúc)
1
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia (trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, dự án tuyển chọn – nếu có)
Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã tham gia Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu địa động lực hiện đại, đứt gãy hoạt động và tai biến tự nhiên có liên quan (động đất, trượt lở, nứt sụt đất) ở các lưu vực sông Cả-Rào Nậy, đề xuất các biện pháp ứng phó giảm nhẹ thiên tai phục vụ quy hoạch
xây dựng các công trình trên khu vực
2012-2014 Đề tài cấp Nhà nước KC08.11/11-15 Đang thực hiện