Đề tài – dự án đang thực hiện

05Aug

Lập bản đồ địa động lực vùng ven biển Thừa Thiên Huế – Bình Định

Đề tài - dự án đang thực hiện, Định hướng - Thành quả nghiên cứu

LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA ĐỘNG LỰC VÙNG BIỂN THỪA THIÊN-HUẾ – BÌNH ĐỊNH (TỪ 0 ÷ 60 M) NƯỚC TỶ LỆ 1 : 100.000. Tác giả chính: TS. Nguyễn Tài Thinh (Chủ nhiệm chuyên đề ) PGS.TS. Cao Đình Triều TS. Nguyễn Thế Hùng ( Dầu khí ) TS. Nguyễn Thế Hùng ( ĐVL ) […]

05Aug

Đánh giá hiện trạng và khoanh vùng dự báo tai biến địa chất môi trường dọc Quốc Lộ 7

Đề tài - dự án đang thực hiện, Định hướng - Thành quả nghiên cứu

1- Tên dự án Đánh giá hiện trạng và khoanh vùng dự báo tai biến địa chất môi trường đặc thù: động đất, nứt – sụt đất, trượt – lở đất, lũ quét dọc QL7. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật – công trình và mô hình phòng ngừa, khắc phục, giảm thiểu thiệt […]

05Aug

Điều tra và dự báo nguy cơ động đất, nứt sụt và trượt lở đất ở khu vực Hà Nội

Đề tài - dự án đang thực hiện, Định hướng - Thành quả nghiên cứu

1- Tên dự án: Điều tra và dự báo nguy cơ động đất, nứt sụt và trượt lở đất ở khu vực Hà Nội 2- Chủ nhiệm dự án Họ và tên: ThS. Thái Anh Tuấn Ngày, tháng, năm sinh: 16/ 06/ 1980; Giới tính: Nam Học hàm, học vị: Thạc Sĩ 3- Mục tiêu của dự án […]

05Aug

Đánh giá ảnh hưởng của trường phóng xạ tự nhiên đến sức khoẻ cộng đồng và biện pháp phòng tránh, giảm thiểu tác hại

Đề tài - dự án đang thực hiện, Định hướng - Thành quả nghiên cứu

1- Tên đề án:  “Đánh giá ảnh hưởng của trường phóng xạ tự nhiên đến sức khỏe cộng đồng và biện pháp phòng tránh, giảm thiểu tác hại.”  2-  Chủ nhiệm đề án Họ và tên: TS Nguyễn Tài Thinh Ngày, tháng, năm sinh: 24/ 01/ 1942; Giới tính: Nam Học hàm, học vị:    Tiến sỹ Chức […]