Kế quả nghiên cứu

05Aug

Nghiên cứu cảnh báo nguy cơ nứt sụt đất ở vùng Nghệ -Tĩnh

Định hướng - Thành quả nghiên cứu, Kế quả nghiên cứu, Sách và các bài báo, Thư viện - tài liệu

PHẠM VĂN HÙNG Viện Địa chất, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tóm tắt:  Trong vùng Nghệ-Tĩnh, hiện tượng nứt-sụt đất (NSĐ) diễn ra ngày càng phức tạp, khó kiểm soát, gây tổn thất cho đời sống của cư dân địa phương. Bài báo này xác định các vùng có nguy cơ nứt-sụt […]

05Aug

Tính toán băng địa chấn tổng hợp phục vụ vi phân vùng động đất ở Hà Nội

Định hướng - Thành quả nghiên cứu, Kế quả nghiên cứu

THÁI ANH TUẤN1, NGUYỄN ĐỨC VINH2 1Viện Vật lý Địa cầu, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. 2Trường Đại học Khoa học Tự  nhiên,  Đại học Quốc gia Hà Nội, 334 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tóm tắt: Trong khuôn khổ bài báo này, các tác giả trình bày kết […]