05Aug

Sách đứt gãy kiến tạo lãnh thổ Việt nam

Thư viện - tài liệu

Chủ nhiệm đề tài:  Cuốn sách kiến tạo đứt gãy lãnh thổ Việt Nam gồm 4 chương, không kể phần mở đầu và tài liệu tham khảo, là thành quả lao động sáng tạo của tập thể tác giả trong suốt quá trình hoạt động về hướng nghiên cứu này. Tài liệu được sử dụng […]

05Aug

Lập bản đồ địa động lực vùng ven biển Thừa Thiên Huế – Bình Định

Đề tài - dự án đang thực hiện, Định hướng - Thành quả nghiên cứu

LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA ĐỘNG LỰC VÙNG BIỂN THỪA THIÊN-HUẾ – BÌNH ĐỊNH (TỪ 0 ÷ 60 M) NƯỚC TỶ LỆ 1 : 100.000. Tác giả chính: TS. Nguyễn Tài Thinh (Chủ nhiệm chuyên đề ) PGS.TS. Cao Đình Triều TS. Nguyễn Thế Hùng ( Dầu khí ) TS. Nguyễn Thế Hùng ( ĐVL ) […]

05Aug

Đánh giá hiện trạng và khoanh vùng dự báo tai biến địa chất môi trường dọc Quốc Lộ 7

Đề tài - dự án đang thực hiện, Định hướng - Thành quả nghiên cứu

1- Tên dự án Đánh giá hiện trạng và khoanh vùng dự báo tai biến địa chất môi trường đặc thù: động đất, nứt – sụt đất, trượt – lở đất, lũ quét dọc QL7. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật – công trình và mô hình phòng ngừa, khắc phục, giảm thiểu thiệt […]

05Aug

Điều tra và dự báo nguy cơ động đất, nứt sụt và trượt lở đất ở khu vực Hà Nội

Đề tài - dự án đang thực hiện, Định hướng - Thành quả nghiên cứu

1- Tên dự án: Điều tra và dự báo nguy cơ động đất, nứt sụt và trượt lở đất ở khu vực Hà Nội 2- Chủ nhiệm dự án Họ và tên: ThS. Thái Anh Tuấn Ngày, tháng, năm sinh: 16/ 06/ 1980; Giới tính: Nam Học hàm, học vị: Thạc Sĩ 3- Mục tiêu của dự án […]

05Aug

Đánh giá ảnh hưởng của trường phóng xạ tự nhiên đến sức khoẻ cộng đồng và biện pháp phòng tránh, giảm thiểu tác hại

Đề tài - dự án đang thực hiện, Định hướng - Thành quả nghiên cứu

1- Tên đề án:  “Đánh giá ảnh hưởng của trường phóng xạ tự nhiên đến sức khỏe cộng đồng và biện pháp phòng tránh, giảm thiểu tác hại.”  2-  Chủ nhiệm đề án Họ và tên: TS Nguyễn Tài Thinh Ngày, tháng, năm sinh: 24/ 01/ 1942; Giới tính: Nam Học hàm, học vị:    Tiến sỹ Chức […]