Trang chủ

FUNCTION AND MISSON

Tập hợp các nhà khoa học, chuyên gia có chuyên môn cao, kinh nghiệm, tâm huyết nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học địa vật lý phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.

   Nghiên cứu các đặc điểm cấu trúc địa chất.

   Dịch vụ khoa học và công nghệ.

   Liên kết hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước.

   thực hiện nhiệm vụ của Viện theo quy định của Nhà nước.

   Đào tạo, phổ biến kiến thức, hội nghị, hội thảo thuộc lĩnh vực trên.

HỢP TÁC QUỐC TẾ

ĐỊNH HƯỚNG VÀ THÀNH QUẢ NGHIÊN CỨU

​Viện Địa vật lý ứng dụng

Tên chính tức: Viện Địa vật lý ứng dụng (Institute for Applied Geophysics-IAG)

Số 42C – Ngách 210/41 Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

 Nghiên cứu các đặc điểm cấu trúc địa chất.

 Dịch vụ khoa học và công nghệ.

 Liên kết hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước.

 Đào tạo, phổ biến kiến thức, hội nghị.

Tập thể - cá nhân tiêu biểu

THƯ VIỆN VÀ TÀI LIỆU

LIÊN KẾT KHOA HỌC CÔNG NGHỆ